http://club33.dir.bg/_files/1867995.jpg

  [BG]   EN  

 
Рейтинг: 3.00
(98)
Начало
Сайтове
Калиакра
#CluB-33
#selce
Радио Вероника
Counter-Strike
Вицове
Карта и описание
Виж!
Календар
Картички
Видео
Downloads
Анкети
Форум 33
Фото Галерия
Музика
TV програма
OnlineTV
Смешни


Качи PC-та Аll komands and bot

Аll komands and bot / Windrop (bot)

05 Март 07, 15:58 / Автор: BAFTA
Команди в бота

.who - показва потребителите които в момента са във връзка с бота и техния тип, както и ботовете които са свързани с него."

.whom - показва потребителите които в момента са във връзка с бота както и потребителите които са във връзка с ботовете с които вашия бот е сръзван в мрежа."

.whois <user> - показва информация за даден потребител."

.quit - прекъсвате връзката си с бота."

.away <message> - показвате на останалите потребители, че в момента не сте пред PC-то или не желаете да ви безпокоят."

.back -прекъсвате away статуса."

.console <options> - задавате различни опции за partyline."

.bots - показва списък на ботовете с които е свързан бота."

.bottree - показва графика на списъка с ботовете."

.newpass <newpass> - променяте паролата си."

.su <user> - идентифиците се като друг от потребителите на бота. Трябва да занете паролата разбира се."

.handle <newhand> - променяте nick-a си на бота."

.trace <botname> - проследявате през кои ботове минавате за да достигнете до даден такъв."

.+bot <bothost:port> - прибавяте нов бот към .conf файла."

.-bot <botname> - премахвате бот от .conf файла."

.botattr <botname> - поставяте различни флагове за даден бот."

.chaddr <bot> <adress:port> - промяна на адреса и порта на даден бот."

.chpass <user> <newpass> - промяна на паролата на някой потребител."

.link <bot> - ботът се опитва да се свърже с даден бот."

.unlink <bot> - откачвате друг бот от вашия."

.+host <handle> <host> - добавяте нов хост за даден потребител."

.-host <handle> <host> - премахвате хост за даден потребител."

.chattr <user> <flags> - добавяте или премахнате флагове за даден потрибител."

.save - записвате .chan и .user файла."

.reload - презареждате .user файла."

.status - показва информация за бота."

.+user <user> <host> - добавяте нов потрибител на бота."

.-user <user> - премахвате потребител от бота."

.rehash - презареждате всички настройки и файлове без да рестартирате бота."

.restart - като горното но ботът се откача и след това на ново се закача за сървъра."

.+ignore <user> <host> -игнорирвате потрибител."

.-ignore - премахвате потребител от igrnore листа."

.uptime - показва от колко време ботът е пуснат."

.die <reason> - спирате бота."

.+lang <language> - добавяте нов език на който да се отпечатват съобщенията."

.-lang <language> - обратното на горното."

.loadmod <module> - зареждате модул."

.unloadmod <module> - премахвате модул."

.irl name -слагате името си (name) в бота. Когато някои ви match-не в бота, ще може да го види."

.email mail -слагате E-Mail-а си (mail) в бота. Когато някои ви match-не в бота, ще може да го види."

.url site -слагате сайта си (site) в бота. Когато някои ви match-не в бота, ще може да го види."

.bf friend BF = BoyFriend. - С това слагате имена и nick-oве на приятелите си (friend) в бота. Когато някои ви match-не в бота, ще може да види какъв връзкар сте. :)"

.gf friend GF = GirlFriend. - С това слагате имена и nick-oве на приятелките си (friend) в бота. Когато някои ви match-не в бота, ще може да види за какво да ви завижда. :)"

.say #channel text -бота казва (text) в канала (#channel)."

.say nick text -бота казва (text) на private с nick-a (nick)."

.comment nick text -слагате коментар (text) на (nick) в бота."

.chpass nick pass -слагате парола (pass) на (nick) в бота. В такъв случай няма да му се налага да пише горната команда /msg botnick pass pass"

.info #kanala texta -Добавя ви инфо, което ще бъде видяно чрез /msg команда 'who' или 'whom' и когато влезете в канала"

.chinfo nick #kanal texta -Добавя info за потребителя. Тя ще се покаже, ако имате сложен greet on"

.chanset kanala flood-chan reda:sekundi -настройва колко реда за колко секунди да се считат за fllod"

.chanset #kanala +enforcebans -изритва хората, които имат бан в канала "

.chanset #kanala +dynamicbans -оставя само активните банове за канала, когато са нужни"

.chanset #kanala +userbans -позволява на други потребители в канала да слагат банове "

.chanset #kanala +dynamicexemptsv - оставя само активните +e в канала, когато има нужда"

.chanset #kanala +userexempts -позволява да се слагат +е директно"

.chanset #kanala +dynamicinvites -оставя само активните инвайтове за канала, когато са нужни "

.chanset #kanala +autoop -автоматично дава операторски права на потребители, когато влязат в канала "

.chanset #kanala +bitch -само потребители с +о флаг могат да имат операторски права в канала "

.chanset #kanala +greet -казва инфото на потребителят, когато влезе в канала "

.chanset #kanala +protectops -дава отново +о на потребител, който е бил деопнат"

.chanset #kanala +protectfriends -дава отново операторски права на +f потребител, на който са били отнети"

.chanset #kanala +dontkickops -никога не рита +о потребители"

.chanset #kanala +wasoptest -прави wasop тест за +stopnethack"

.chanset #kanala +inactive -никога не влиза в този канал, или го напуска ако вече е в него."

.chanset #kanala +stopnethack - премахва операторските права на всеки, който влезе в канала с serverops (след сплит)"

.chanset #kanala +cycle - излиза и влиза в канала, когато няма операторски права"

.chanset #kanala +revenge -предприема действия срещу всеки, който ритне, деопне +f потребител също така и към себе си"

.chanset #kanala +revengebot -Сходно с revenge опцията, само че действа само за ботове."

.chanset #kanala +sectet -не дава информация за канала в ботнета"

.chanset #kanala +autovoice -кара бота да следи за +v потребители "

.chaninfo #kanala -показва кои mod-ове са set-нато в канала"

.chanmode +/-modesa -слага или маха mode-си"

 


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0829